Upcoming Prayers:

 • 00

  DAYS

 • 00

  HOURS

 • 00

  MINTS

 • 00

  SECS

9am to 5pm Call Now: +91-0788-2621201, 2621133

nagpurau.tirth@gmail.com

Upcoming Prayers:

 • 00

  DAYS

 • 00

  HOURS

 • 00

  MINTS

 • 00

  SECS

9am to 5pm Call Now: +91-0788-2621201, 2621133

nagpurau.tirth@gmail.comतीर्थोद्धार मार्गदर्शक प्रतिष्ठाचार्य - धर्म लाभ की अमीवर्षा

     
श्रीमद् विजय लब्धिसूरीश्वरजी श्रीमद् विजय विक्रमसूरीश्वरजी श्रीमद् अभयसागरजी
परम उपकारी कविकुलकिरीट महाबसंत सूरिदेव दिव्य आषीषदाता प.पू. श्रीमद् विजय लब्धिसूरीश्वरजी म.सा. तीर्थ प्रभावक आषीषदाता आचार्य भगवंत प.पू. श्रीमद् विजय विक्रमसूरीश्वरजी म.सा. तीर्थ पति संबंधित दस्तावेजों के साक्षात्कार प.पू.पं. श्रीमद् अभयसागरजी म.सा.
     
श्रीमद् राजयशसूरीश्वरजी श्रीमद् विजयरामचंद्र सूरीश्वरजी श्रीमद् कैलाससागर सूरीश्वरजी
तीर्थोद्धार मार्गदर्षक प्रतिष्ठाचार्य प.पू. आचार्य भगवंत, प्रज्ञापुरुष श्रीमद् राजयशसूरीश्वरजी म.सा. तीर्थोद्धार मुहूर्त प्रदाता पूज्य पाद आचार्य भगवंत श्रीमद् विजयरामचंद्र सूरीश्वरजी म.सा. तीर्थ के रचनाकार साधुता के स्वामी प.पू. श्रीमद् कैलाससागर सूरीश्वरजी म.सा.
     
श्रीमद् हेमप्रभसूरीष्वरजी श्रीमद् कलापूर्णसूरीष्वरजी  
 
तीर्थ निर्माण के अभिग्रहदाता प.पू. आ. श्रीमद् हेमप्रभसूरीष्वरजी म.सा. आध्यात्मयोगी प.पू. आचार्य भगवंत श्रीमद् कलापूर्णसूरीष्वरजी म.सा.